Zgodnie z Zarządzeniem Nr 189.2022 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania żłobków gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2023, Żłobek Gminny w Mrowli będzie miał przerwę w funkcjonowaniu w okresie:

  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r.